baner

Wyślij

Wpisz swój nr telefonu lub adres e-mail.
Skontaktujemy sią z Tobą.

[x]
» Strona główna » Szkolenia » HACCP » Szkolenie Pełnomocnik HACCP

Szkolenie Pełnomocnik HACCP

Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników ze specyfiką systemu HACCP, wymaganiami normy ISO 22000 oraz powiązaniami między nimi. Uczestnicy dowiedzą się również jaka rola i odpowiedzialności spoczywają na Pełnomocniku ds. Systemu HACCP.

Zaprezentowane również zostaną zasady i metody opracowywania dokumentacji systemowej.

Szkolenie skierowane do:

 • kandydatów na Pełnomocników ds. systemu HACCP
 • Audytorów systemu HACCP

1. System HACCP

 • przepisy regulujące zasady bezpieczeństwa zdrowotnego żywności – UE i Polski
 • wymagania systemu HACCP
 • wymagania normy ISO 22000

2. Rodzaje zagrożeń środków spożywczych oraz ich źródła

 • zanieczyszczenia chemiczne
 • zanieczyszczenia fizyczne
 • zanieczyszczenia mikrobiologiczne

3. Zasady GHP

 • infrastruktura zakładu, lokalizacja i otocznie
 • funkcjonalny układ zakładu
 • maszyny i urządzenia
 • procesy mycia i dezynfekcji
 • zaopatrzenie zakładu w wodę
 • kontrola odpadków stałych i ścieków
 • zabezpieczenie przed szkodnikami i kontrola w tym zakresie
 • wymagania zdrowotne i higiena personelu
 • szkolenie personelu

4. Zasady GMP

 • dostawy
 • proces magazynowania, postępowanie z surowcami, półproduktami i produktami
 • obróbka wstępna
 • obróbka zasadnicza
 • transport (wewnętrzny i zewnętrzny)

5. Dokumentowanie systemu HACCP

 • Ogólne dokumenty systemowe
  - Księga HACCP
  - Dobre Praktyki Produkcyjne
  - Dobre Praktyki Higieniczne
 • Plan HACCP
  - opis produktu,
  - wyznaczanie krytycznych punktów kontroli
  - monitorowanie CCP i działania korygujące
  - weryfikacja systemu
  - schemat blokowy procesu
 • Dokumenty wykonawcze – procedury, instrukcje
 • Zapisy – pomiary, testy, działania realizowane w krytycznych punktach procesów

6. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialność Pełnomocnika ds. HACCP

7. Ćwiczenia.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest wydaniem imiennego certyfikatu.